Derleme Notaları

 

 

Kırık-Uzun-Oyun Havaları Derleme Notaları

Türkü Adı Kaynak Kişi Derleyen Nota Söz
Alay Türküsü Bilinmiyor Halit Ongan (Ongan, 1937:11)
Gine Yeşillendi Niğde Bağları Nimet Balkan Nida Tüfekçi

TRT:1584

Kalk Gidelim Havası İlhan Sancaktaroğlu Timur Vural
Sekimek Olmuş Dağların Karı Ali Ercan Timur Vural
1071 Kapısı Sabri Özdağ Serenat İstanbullu

(İstanbullu, 2018: 36-37)

Hop Cilveli Bilinmiyor Halit Ongan

(Ongan, 1937:13)

Karenfilim Saksılarda Refik Başaran Notaya Alan Timur Vural
Elma Soydum Enine Sabri Özdağ Sıtkı Akın

(İstanbullu, 2018:43-44)

Aşılmaz Dağları Aştım da Geldim Ziya Özdağ Serenat İstanbullu

(İstanbullu, 2018:65-66)

Bülbül Neden Hep Ağlarsın Ziya Özdağ Halil Atılgan

(Atılgan, 2002:273)

Ah Gurbet Zalım Gurbet Ahmet Arslan Serenat İstanbullu

(İstanbullu, 2018:75-76)

Gidemedim Fahreddin Dolgun Serenat İstanbullu

(İstanbullu, 2018:97-98)

Şu Yalan Dünyaya Geldim Geleli Cumali Özbek Serenat İstanbullu

(İstanbullu, 2018:112-113)

Aksineye Vardım Bilinmiyor
Bağa Girdim Üzüme Nurettin Bayhan Ali Can
Bastım Asmanın Dalına Nurettin Bayhan Nurettin Çamlıdağ
Bir Yıldız Doğdu Yüceden Nurettin Bayhan Nurettin Çamlıdağ
Çaya İndim Durnaya Remzi Çoşkun Serenat İstanbullu

(İstanbullu, 2018:112-113)

Çekin Halay Düzülsün Basılı Yayın Sabahat Aslan
Cimdallı Çarşısında Nurettin Bayhan Nurettin Çamlıdağ
Dama Bulgur Sererler Remzi Göksel Nida Tüfekçi
Ereğli’den Çıktı Sökün Eyledi Ali Ercan
Git Yarim Sağlığınan (Hoplatma) Muzaffer Sarısözen
Gök Yüzünde Asılıdır Zembilim Yılmaz Şen
Güverdim Bostan Oldum (Tombili) Mehmet Cafer Yılancı Muzaffer Sarısözen
Kozanoğlu Avdan Gelir Ahmet Hulusi Dar’ül Elhan Adına

Yusuf Ziya Demircioğlu, Ferruh Arşunar, Rauf Yeki, Ekrem Besim Bey

Minarenin Alemi Nurettin Bayhan TRT İzmir Radyosu
Peşkir Çektim Direkten Muzaffer Sarısözen
Sarı Çiçek Mor Menevşe Zamanı Mehmet Cafer Yılancı Muzaffer Sarısözen
Sazalca’dan Çıktım Ben de Gelirim (Halime) Nurettin Bayhan Nurettin Çamlıdağ
Su Gelir Akmayınan
Yabandan Gel Rifat Çavuş Muzaffer Sarısözen

 

Destan Türü Derleme Notaları

Adı Kaynak Kişi Derleyen Nota Söz
Ayrılık Destanı Halil Alpat Timur Vural
Yalova Depremi Destanı Fahreddin Dolgun Timur Vural

 

Kaynaklar

Atılgan, H. (2002) Geçmişten Günümüze Niğde Halk Müziği. T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara: Başbakanlık Basımevi.

Ercan, A. (1965). Karakaş Gözlerin Elmas ve Niğde Türküleri. Niğde: İl Basımevi. ,

Göher Vural ve Vural (2013). Niğde Kültürünün Sesi: Niğde Türküleri, Turkish Studies, C.8/3, Winter, s.645-657.

Göher Vural, F. Vural, T. (2013). Niğde Kültürünün Sesi: Niğde Türküleri, Turkish Studies, C.8/3, Winter, s.645-657.

Göher Vural, Vural, T. (2017). Niğde Düğünlerinde Seğmen Alayı ve Bu Alaya Eşlik Eden Çalgılar. TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi. Yıl:5, S:9, 5-99.

İstanbullu, S. (2018) Niğdeli Saz Sanatçıları ve Eserleri, Eğitim Yay. Konya

Mirzaoğlu G. (2008) Toroslar’dan Çukurova’ya Yankılanan Ses: “Bozlak”, Folkloristik, Ankara.

Ongan, H. (1937)  Niğde Halk Türküleri, Niğde Halk Evi Yayınları, Niğde.

Özmel, İ. (2016) Doğduğum Şehir Niğde, Heyamola Yay. İstanbul.

Tatyüz, H. (2001) Niğde Yöresi Halk Türkülerinin Melodik Yönden İncelenmesi, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde.

Vural ve Göher Vural (2018) Niğde İlinde Kültür ve Müzik, Konya, Kömen Yay.