Hakkında

HAKKINDA

     Türkülerin oluşumu, aktarılması, yayılması ve yaşatılmasında büyük payı olan saz sanatçıları, aynı zamanda folklor ürünleri derleyicisi, yorumlayıcısı ve bir kültür taşıyıcısı olarak, halk kültüründe çok önemli yere ve göreve sahiplerdir.
     Bu araştırmada; Cumhuriyet’ten, günümüze Niğde ili ve Niğde’ye ait civar halk müziği kültürünün sergilenmesine müteakip olarak, yerel saz sanatçıları, tespit edilecek olup, kısa hayat hikâyeleri ve müziksel faaliyetleri sunulacaktır. Kayıtlara geçmiş veya tespit edilememiş olan saz sanatçılarının isimlerini ve eserlerini dijital bir ortamda toplayarak literatüre kazandırmak; böylelikle yerel saz sanatçılarının ülke ve Niğde ili kültüründeki önemine dikkat çekmek bu çalışmanın amaçları arasındadır. Çalışma; Niğdeli saz sanatçıları hakkında yapılmış en geniş isim dağarcığını içermesi planlanması bakımından önem taşımaktadır.
     Araştırma verileri oluşturulurken hayatta olan saz sanatçıları ile birebir görüşmeler yapılmıştır. Hayatta olmayan saz sanatçıları hakkındaki bilgilere ise mevcut yazılı kaynaklardan, akrabalarından ve dostlarından görüşmeler ile toplanmıştır. Ayrıca Niğdeli saz sanatçılarına ait bestelerin orijinal halleriyle dijital ortama aktarılabilmesi için çok sayıda kayıtlar toplanmış ve notaya aktarılmıştır.
     Araştırma kapsamında elde edilen bilgilerin (Saz sanatçılarına ait kişisel bilgiler, fotoğraflar ve özgeçmişler, derlenen ses kayıtları, videolar ve diğer folklorik malzemeler) sunumuyla, dijital verilere açık erişiminin sağlanması vasıtasıyla Niğde ilinde yaşayan halk musikisinin kayıt altına alınması, tanıtılması ve yeni verilerin sürekli olarak eklenebileceği bir ortam oluşturulması istenmiştir. Ayrıca bu internet sitesi ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin yöresel kültüre yönelik çalışmalara olan katkılarına bir yenisinin eklenmesi planlanmıştır.
     Öncelikle bu çalışma, Türkiye çapında yöresel halk müziğini yaşatmaya, özendirmeye ve desteklemeye yönelik kurgulanmış olan bilimsel içerikli ilk dijital ortam projesidir. Bilimsel yöntemlerle (saha araştırması ve literatür taraması) toplanan verilerin, dijital olarak sunulması ile günümüz teknolojisinin imkanlarını geleneksel müziğimizin tanıtılmasında kullanılması amacı ile hazırlanmıştır. Nitel araştırma tekniklerinin harmanlanması ile planlanan bu veri toplama sürecinde, halk müziğimizin müzik uyanışçıları olan saz sanatçıları üzerinden kurgulanması araştırmaya ayrıca özgün bir değer katmaktadır.
     Hizmete geçirilmiş olan bu dijital platform tamamıyla interaktif (karşılıklı etkileşim) bir yapıya sahip olarak tasarlanmış olup, tüm geliştirme önerilerine açık olarak katkılarınızı beklemektedir. Her türlü önerileriniz için sitenin iletişim kısmında yer alan formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.
     Bu kültürün taşınması maksatlı projenin tam manasıyla sonuçlanması gibi bir durum olmayacaktır. Çünkü kültür yaşayan, gelişen ve dönüşen katmanlara sahiptir. Bu çerçevede Niğde müzik kültürünün takibi, saklanması ve sunulması yoluyla devamlı olarak hizmet verilmesi planlanmaktadır.
     Bu dijital platform, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Koordinatörlüğü, GST-2020-1 HIDEP numaralı bilimsel araştırma projesi kapsamında hazırlanmıştır ve yürütücülüğünü Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı tarafından görevlendirilen öğretim elemanları yapmaktadır.